Onderwijskwaliteit vereist samenwerking van álle betrokkenen bij het primair onderwijs. Maar hoe doe je dat: samenwerken aan onderwijskwaliteit? In deze handreiking voor bestuurders, toezichthouders, GMR-leden en schoolleiders vind je tips én de vragen die je elkaar kunt stellen. De AVS heeft hieraan meegewerkt om de blik van schoolleiders te borgen.

De rol van de bestuurder staat centraal in deze handreiking, maar de tips en vragen zijn zeker ook bruikbaar voor schoolleiders en andere partijen. Gebruik de handreiking als check: ‘Doen we de goede dingen? Zien we niets  over het hoofd?’ En als voeding voor dialoog: ’Hoe doen wij dit in onze organisatie en wat vinden we daarvan? Wat vinden we van de handreiking zoals die hier staat?’ De handreiking kan ook dienen als ontwikkeltool om te werken aan verbetering.

In een visual vind je tips en vragen voor het sturen op onderwijskwaliteit in één oogopslag. Alles lezen? Download dan de volledige handreiking die werd ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad in samenwerking met AVS en VTOI-NVTK.

Gerelateerd nieuws