Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan bij het registreren van een eventuele coronabesmetting. Daarom hebben de PO-Raad en VO-raad een handreiking ontwikkeld.

Om een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? In de handreiking Privacy en registratie corona lees je hoe je kunt omgaan met het gebruik van gegevens over coronabesmettingen op school.

Links

Gerelateerd nieuws