De sectorraden en Ruimte-OK hebben een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Met deze handreiking kunnen po-, (v)so en vo-scholen controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en Bouwbesluit gestelde vereisten voldoet.

Deze handreiking geeft aan hoe een school in kaart kan brengen hoe aan de minimale verplichtingen van het bouwbesluit wordt voldaan en wat extra gedaan kan worden om het ventilatieniveau op het niveau van de GGD-gezondheidsrichtlijn te brengen.

Uit een onderzoek  van Een Vandaag opiniepanel op 19 en 20 augustus onder 2000 ouders en 700 medewerkers op basis- en middelbare scholen bleek dat ruim de helft van het onderwijspersoneel het niet zit zitten weer aan de slag te gaan vanwege de ventilatie. De AVS zal haar leden binnenkort bevragen op de ervaringen van de luchtkwaliteit in scholen, om goed te weten hoe de stand van zaken is en hun inbreng mee te nemen naar onder andere het ministerie van OCW en de (onderwijs)politici. De AVS heeft in de media herhaaldelijk laten weten dat luchtkwaliteit op scholen al langere tijd een vraagstuk is en dat voldoende aandacht hiervoor en investeringen daarin op hun plaats zijn. 

Voor vragen kunnen scholen terecht bij Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, of contact opnemen met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010, helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws