Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren. Daarom is er nu de Handreiking Optimaal ventileren op scholen.

Goed ventileren gaat niet vanzelf, bij de meeste ventilatiesystemen moet je ook zelf aan de slag. Deze verkorte handreiking geeft leraren, onderwijspersoneel, leerlingen en gebouwbeheerders tips en adviezen voor een optimale werking van de aanwezige voorzieningen.

De handreiking bestaat uit:

  • Een stappenplan verbetering luchtkwaliteit in de school
  • Aanvullende adviezen voor controle van het ventilatiesysteem
  • Tips om kou tijdens de winter te voorkomen
  • Wat als de maatregelen niet helpen?
  • Helpdesk en ondersteuning
  • Bijlage 1: Veel gestelde vragen en oplossingen
  • Bijlage 2: Eendaagse meetmethode luchtkwaliteit

Kenniscentrum Ruimte-OK voert in opdracht van Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) de helpdeskfunctie uit voor technisch inhoudelijke vragen over ventilatie en COVID-19 op scholen. Bij vragen is de helpdesk te bereiken via 085–1304036 of via info@ruimte-ok.nl

Bij algemene vragen over de omgang met corona op scholen kun je contact opnemen met de AVS Helpdesk.

Link

Gerelateerd nieuws