Handreiking Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij

Voor scholen in het primair onderwijs bestaan er verschillende mogelijkheden om de onderwijstijd op een flexibele manier te organiseren. Sommige scholen maken daar al gebruik van, maar voor andere scholen, én ouders, is het niet altijd duidelijk welke ruimte er bestaat in wet- en regelgeving. Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt om dat inzichtelijker te maken.

De handreiking Onderwijstijd zet op een rij welke regels er zijn en welke ruimte deze regels laten.

Training ‘naar andere schooltijden, en dan?’

De AVS Academie verzorgt al jaren de training ‘naar andere schooltijden, en dan?’. Tijdens deze training krijgen deelnemers kennis over het omgaan met of het invoeren van andere schooltijden. We belichten de (wettelijke) regels en afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de belangen van ouders, leerkrachten en de rol van de MR aan de orde. Op deze dag wordt gebruik gemaakt van de door de AVS uitgebrachte publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ en krijgen leidinggevenden van de school inzicht in het onderwerp aan de hand van een zeer praktische aanpak.

Links