Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en – statuut en een huishoudelijk reglement.
 
De modellen zijn in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad ontwikkeld. Daarnaast wordt in de handreiking duidelijk beschreven wat de taken en bevoegdheden van een MRp zijn en wat de relatie is tot de ondersteuningsplanraad (OPR). In het kader van passend onderwijs zijn op dit moment zo’n 152 samenwerkingsverbanden in ontwikkeling. Elk samenwerkingsverband waar twee of meer personeelsleden werkzaam zijn is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel te vormen, een zogenoemde MRp. Omdat in het voorjaar bleek dat dit in de helft van de gevallen nog niet gedaan was, besloot Versterking medezeggenschap tot de publicatie van de handreiking.
 
Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.
 
Ondersteuning
Bent u lid van een (G)MR of OPR of bent u bestuurder en heeft u vragen over medezeggenschap? Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op infowms.nl vindt u veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website. Het is ook mogelijk een (gratis) Quickstart training aan te vragen, waarin de MR samen met een ervaren medezeggenschapstrainer aan de slag gaat met praktische zaken of meer fundamentele vraagstukken zoals de visie, missie en rol van de MR. In het tweede deel van de training gaan MR en bestuurder/directeur met elkaar in gesprek over de wederzijdse ambities. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen. Deze worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Links

Gerelateerd nieuws