De handreiking ‘Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen’ is opgesteld door PACT voor Kindcentra en gemaakt voor én door wethouders en ambtenaren, maar ook interessant voor het primair onderwijs. De handreiking gaat in op de vraag hoe meer samenhang is te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. 

Kern van de handreiking is een dashboard waarop alle knoppen te vinden zijn om aan te draaien en de samenwerking te stimuleren. Het dashboard bestaat uit twee delen: het waarom en het hoe. De ervaringen in de handreiking helpen gemeenten en partners bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen.

Er zijn meerdere argumenten waarom gemeenten zich inzetten voor een beter stelsel van kindvoorzieningen. Deze inhoudelijke thema’s worden in deze handreiking uitgewerkt en toegelicht. Hierbij gaat het onder andere om kansengelijkheid en brede talentontwikkeling, de verbinding binnen het sociaal domein, inzet op preventie en het efficiënter benutten van onderwijs- en kinderopvanghuisvesting.

Gerelateerd nieuws