Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is bedoeld voor scholen die in het kader van Passend onderwijs samenwerken met onder andere jeugdhulp, de leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidszorg

In de handreiking komt onder andere aan bod wat verstaan wordt onder verwerken van persoonsgegevens, gegevensuitwisseling binnen school, uitgangspunten voor gegevensuitwisseling met externe samenwerkingspartners, doelbinding en transparantiebeginsel, rechten van ouders en leerling en bijzondere persoonsgegevens

Downloads

Gerelateerd nieuws