In de afgelopen weken is er door diverse ministeries met de sectorraden, GGD’en, GGD GHOR, RIVM en Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt aan een goede juridische onderbouwing voor de uitwisseling van bepaalde niet-bijzondere persoonsgegevens tussen scholen en GGD’en om het bron- en contactonderzoek goed uit te kunnen voeren.

Om scholen te helpen om deze informatieuitwisseling goed uit te voeren, met voldoende oog voor de bescherming en correcte behandeling van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeel, is in de afgelopen week een handreiking opgesteld, die al werd aangekondigd in het webinar van afgelopen donderdag. Deze handreiking is eveneens tot stand gekomen in overleg met het RIVM, GGD GHOR en de raden. We hebben ook enkele mensen uit de onderwijspraktijk laten meelezen. De handreiking is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, afdelingsleiders, preventiemedewerkers en functionarissen gegevensbescherming (FG’en) van scholen.

De handreiking en het schema gegevensdeling is te downloaden via de AVS-website.

Verdere informatie is te vinden op https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#handreikingen-bij-besmetting

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws