Handreiking functiemix primair onderwijs online

In het kader van de functiemix primair onderwijs heeft de AVS met de sociale partners en het ministerie van OCW een handreiking functiemix gemaakt. In deze handreiking wordt onder andere aandacht besteed aan een van de gesignaleerde knelpunten: de problematiek van zeer kleine formatieruimte bij kleine scholen.

De invoering van de functiemix vormt een uitdaging voor bestuur en management, want veel leerkrachten hebben twijfels over het eerlijk verlopen van de bestaande procedures rond schaalpromotie. Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek `Startmeting versterking functiemix´, dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW in de sectoren po, vo, bve en hbo. Vrijwel alle schooldirecteuren blijken volgens dit onderzoek wel op de hoogte van de toekomstige veranderingen. Dat geldt ook voor MR-leden. Van de leerkrachten is ruim de helft op de hoogte van de invoering van de functiemix. Om draagvlak binnen de school te krijgen voor de functiemix is het van groot belang dat de directie samen met de leden van de MR en de leerkrachten heldere promotiecriteria opstelt en daar open over communiceert. Uit een mini-enquête van CNV Onderwijs onder leerkrachten primair onderwijs blijkt dat op hun scholen het functieboek er al is of wordt aangepast met de hogere functies. Maar over de manier waarop de functiemix op school wordt ingevoerd, heeft de meerderheid van de leerkrachten van de werkgever of de schoolleiding nog niets gehoord. De voorbeeldfuncties voor de hogere functies blijken nog weinig te worden gebruikt. Van de werkgevers die zelf functiebeschrijvingen maken is een meerderheid daar mee bezig of heeft dit al gedaan. Met het vaststellen van de sollicitatieprocedure voor de hogere functies is men op een groot aantal scholen bezig, maar op een aanzienlijk deel van de scholen nog helemaal niet. Het merendeel van de leerkrachten die reageerden op de mini-enquête (2.571) weet niet wanneer de hogere functies vacant zullen zijn en wanneer daarop kan worden gesolliciteerd. Slechts een klein percentage heeft spontaan gesolliciteerd naar een hogere functie.

De handreiking functiemix po is hieronder te downloaden:

 

Bijlage Grootte
Handleiding Functiemix PO (sociale partners) 182.56 KB
Oplossingen knelpunten Functiemix PO 56.22 KB
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.