Handreiking burgerschap, bouwstenen en burgerkaartenspel SLO

Actuele ontwikkelingen in de maatschappij benadrukken het belang van burgerschapsonderwijs. Op 1 augustus 2021 is de wet ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht in werking getreden. Voor scholen in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs voldoende aanleiding om naar burgerschapsonderwijs in de school te kijken.

Met de wet ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’ wordt van scholen gevraagd om doelgericht en samenhangend te werken aan een curriculum voor burgerschap. Voor sommige scholen zal blijken dat zij al aan de wet voldoen, voor andere scholen zal de verduidelijking van de burgerschapsopdracht aanleiding zijn om hun burgerschapsonderwijs te herzien.

Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de verduidelijkte burgerschapsopdracht, heeft SLO een aantal producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Handreiking burgerschap funderend onderwijs

De handreiking is voor alle scholen in het funderend onderwijs die aan de slag willen met burgerschapsonderwijs volgens de aangescherpte wetgeving. Het biedt ondersteuning bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs. De handreiking bevat informatie over wettelijke en inhoudelijke kaders, kerndoelen en bouwstenen en een stappenplan.

Burgerkaartenspel

SLO heeft ook een burgerkaartenspel ontwikkeld, waarin schoolprofessionals aan het denken worden gezet over de burgerschapsdoelen die je als school of als schoolorganisatie wilt nastreven. Maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt opzetten, uitvoeren en evalueren. Het spel is ontwikkeld op basis van de Bouwstenen Burgerschap curriculum.nu.

Bouwstenen burgerschap curriculum.nu

Deze publicatie bevat zeven van de elf bouwstenen die door het ontwikkelteam Burgerschap zijn opgeleverd. SLO heeft een selectie van zeven bouwstenen gemaakt, deze bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht. De bouwstenen zijn uitgewerkt naar de onderbouw en de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Trendanalyse Burgerschap

Belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen voor het formuleren van een landelijk curriculum van po en onderbouw vo zijn beschreven in de SLO-publicatie Burgerschap.

Link