Handreiking allocatiebeleid beschikbaar

AVS adviseert schoolleiders om zich goed in te lezen als de gesprekken met het bestuur over allocatiebeleid gaan. AVS vindt helder en transparant allocatiebeleid een must in elke onderwijsorganisatie! De PO-Raad stelt een stappenplan en afwegingskader beschikbaar voor het opstellen van allocatiebeleid: de handreiking is nu beschikbaar via de website van de PO-Raad.

Door de vereenvoudiging van de bekostiging is het allocatiebeleid sinds 1 januari 2023 weer helemaal actueel en noodzakelijk. Immers, er zijn allerlei parameters en oormerken verdwenen: denk aan het opheffen van het onderscheid in bekostiging tussen onder- en bovenbouw, het wegvallen van de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL), maar ook het verschil tussen personele en materiële bekostiging bestaat niet meer: al het geld zit in één grote zak. Vaak moet je in de toelichting van de bekostigingsregeling gaan zoeken naar specifieke bedragen, zoals de werkdrukgelden. Sommige bedragen zijn simpelweg niet meer terug te vinden, bijvoorbeeld de professionaliseringsgelden voor basisvaardigheden die in het Onderwijsakkoord staan en waarvan de CAO PO 2023-2024  (artikel 9.3a) de inzet verplicht. AVS schreef al eerder over de vereenvoudiging van de bekostiging zie ‘Effecten vereenvoudigde bekostiging zichtbaar. Eenpitters kwetsbaar!

Bovenschoolse afdracht

Veel schoolorganisaties in het primair onderwijs gaan (hopelijk) met het allocatiebeleid aan de slag en zijn op zoek naar een stappenplan en afwegingskader. De Helpdesk van AVS krijgt af en toe vragen over dit onderwerp. Meestal is een (soms bizar) hoge bovenschoolse afdracht de reden voor een belletje naar de helpdesk, maar schoolleiders willen ook gewoon voorbereid zijn op het gesprek met hun bestuur.

Verdiep je in de materie!

AVS adviseert schoolleiders om zich goed in te lezen als de gesprekken over allocatiebeleid op de agenda staan. Uiteindelijk gaat het erom waar de bekostigingsgelden bovenschools voor ingezet worden en wat er naar de scholen gaat. Het gebeurt vaker dan wenselijk is dat het allocatiebeleid als het ware verborgen zit in formules en afspraken aan de hand waarvan de begroting tot stand komt. Hierdoor is het allocatiebeleid niet altijd inzichtelijk voor iedereen. AVS vindt helder en transparant allocatiebeleid een must in elke onderwijsorganisatie!

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden