Handboek opstellen jaarverslag uitgebracht

Ernst Young Accountants heeft met het Projectbureau Lumpsum PO het Handboek jaarverslag Primair Onderwijs uitgebracht. De inhoud is afgestemd met OCW.

Het handboek is vooral bedoeld voor mensen die betrokkenen zijn bij het opstellen van de jaarrekening en een financiële achtergrond hebben, zoals leden van een Raad van Toezicht, financiële bestuurders, penningmeesters, administrateurs, controllers, medewerkers van administratiekantoren en accountants. Vanaf 2006 zijn besturen in het primair onderwijs verplicht een jaarverslag op te stellen. De voorschriften daarvoor komen van OCW. Het ministerie probeert daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het Burgerlijk Wetboek. Ook houdt men rekening met het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.