Het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) betreft een geactualiseerde versie van eerdere uitgaven (2005 en 2012) en heeft als doel te ondersteunen bij keuzes voor een goede huisvesting voor het bewegingsonderwijs.
 
Dit document bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs.
 
Het handboek bevat ook achtergrondinformatie rondom huisvesting van bewegingsonderwijs. Dit betreft onder andere informatie over verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen, zoals onderwerpen met betrekking tot de arbowetgeving.

Downloads

Gerelateerd nieuws