Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de plannen van de Friese gemeente Littenseradiel om bepaalde krimpscholen in Friese dorpen op te splitsen in onderbouw- en bovenbouwscholen, zodat de onderen de bovenbouw van verschillende scholen samengevoegd worden, waardoor grotere klassen ontstaan en elk dorp toch een eigen school zou kunnen behouden. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Gearhing in Littenseradiel ziet het plan echter niet als dé oplossing, blijkt uit de berichtgeving.

Littenseradiel telt 19 basisscholen in 17 dorpen. Tien scholen hebben vijftig of minder leerlingen. Volgens Wubbo Wever, bestuursvoorzitter van Gearhing, worden 'halve scholen' met alleen een onderbouw (groep 1 tot en met 4) of een bovenbouw (groep 5 tot en met 8) veel te klein. “Dan moeten daar toch kinderen vanuit verschillende dorpen naar toe komen”, zegt hij op de websites van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en besturenorganisatie VOS/ABB. Wever tekent aan dat dit plan slechts een van de opties is om de daling van het voorzieningenniveau op het platteland tegen te gaan, uit een nota over accommodatiebeleid van de gemeente Littenseradiel, waar Gearhing scholen heeft. Gearhing werkt zelf ook al aan oplossingen voor de dalende leerlingenaantallen, melden VNG en VOS/ABB. Het bestuur heeft 29 scholen, waarvan de helft minder dan zeventig leerlingen heeft. Besloten is al om na de zomervakantie te gaan werken met zeven onderwijsteams, die clusters van drie tot vijf scholen gaan bedienen. De teams bestaan uit leerkrachten en één directeur. Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is al overeenstemming over dit ombuigingsplan. De nota accommodatiebeleid wordt besproken met de schoolbesturen in de regio, en in de gemeenteraad van Littenseradiel. Wever: “Uiteindelijk gaan de schoolbesturen hierover, maar het is verstandig dat er wordt nagedacht over de vraag hoe we de dorpen leefbaar kunnen houden in deze krimpsituatie.” Uit het laatste Onderwijsverslag van de inspectie blijkt dat kleine scholen relatief vaker als ‘zwak’ worden aangemerkt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd