Haast geboden met functiebouwwerk

Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling van het functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding van deze afspraak kost veel tijd. Uit voorlopige AVS Scholenpanelcijfers blijkt echter dat veel directeuren nog onbekend zijn met FUWA PO en nog geen afspraak hebben gemaakt over het functiebouwwerk.

Om het goed te doen, neemt het voorbereiden van de afspraak over de samenstelling van het functiebouwwerk al gauw een jaar in beslag. Het nadenken over de gewenste schoolorganisatie, de consequenties van een schoolvisie, het verdelen van de arbeid, promotie- en demotiemogelijkheden en de financiële consequenties doorrekenen van verschillende opties kost tijd. Dat geldt ook voor het betrekken van personeel en medezeggenschap in dit proces.

Onrust
De ervaring in het voortgezet onderwijs (vo) is dat veel werkgevers niet op de in de CAO-VO gestelde datum een dergelijke afspraak hadden gemaakt. Dit heeft in het vo geleid tot inhaalslagen, maar vooral ook tot veel onrust binnen de scholen. In het primair onderwijs dreigt zoiets dergelijks nu ook te gebeuren. Ongeveer de helft van de directeuren die hierover via een AVS Scholenpanel zijn benaderd geeft aan wel van FUWA PO te hebben gehoord, maar er nog niet goed mee bekend te zijn of zelfs volledig onbekend. Hieruit concludeert de AVS dat er ook nog geen afspraak is gemaakt over het functiebouwwerk. De AVS raadt schoolleiders aan niet te wachten met de voorbereidingen. Het is belangrijk om niet achter de feiten aan te lopen. En er zijn genoeg feiten, zoals het dreigende leraren- en schoolleiderstekort. Met een gedifferentieerd, uitdagend functiebouwwerk kan men dit probleem wellicht voor zijn. Zo´n bouwwerk kan zorgen voor een schoolorganisatie waarin de belangen van leerlingen en medewerkers op een evenwichtige manier met elkaar in verband zijn gebracht. Ook als het gaat om zorgleerlingen en de manier waarop een school daarmee omgaat, kan een eigen functiebouwwerk ondersteunend zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.