Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: De Parkschool in Zwolle zet middelbare scholieren in om leerlingen extra uitdaging te bieden.

Dertig leerlingen in een klas: zwakke leerlingen, leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en alles ertussenin. Hoe kan een leerkracht die allemaal bedienen? Scholengroep OOZ in Zwolle zet daarvoor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in. Ze slaan daarmee drie vliegen in één klap: de leerkracht wordt ondersteund, je maakt middelbare scholieren warm voor het basisonderwijs en je verbetert de samenwerking tussen primair en voort­gezet onderwijs.
 
Rekentijgers
Op obs Parkschool, een van de OOZ-scholen, werken sinds dit schooljaar twee zesdeklassers van het naastgelegen gymnasium Celeanum – ook een OOZ-school. Op maandag zijn ze de eerste uren vrij en dan begeleiden ze basisschoolleerlingen van half 9 tot 10 uur. Een scholier heeft vier kinderen van groep 4 onder haar hoede en werkt samen met hen aan het programma Rekentijgers en als ze klaar zijn aan het programmeerspel Scratch. Instructie geven in de groep voor Rekentijgers is voor leerkrachten best lastig en dat betekent dat leerlingen normaalgesproken vooral op zichzelf aangewezen zijn. Nu krijgen ze extra instructie. De andere gymnasiast van Celeanum begeleidt een groepje kinderen uit de hoogbegaafdenklas dat het moeilijk vindt om de twee uur extra huiswerk per week zelfstandig te maken.
 
Superleuk
Het is een voordeel dat ze met meer zijn, zegt onderwijskundig leider van de Parkschool Anette Gerrits. “We begonnen met één middelbare scholier en dat is erg kwetsbaar. Bovendien kunnen ze met elkaar overleggen. Als ze niet komen zijn de kinderen teleurgesteld, want ze vinden het superleuk. Dat horen we ook van ouders terug.” Dat de basisschoolleerlingen op ze rekenen, realiseerden de gymnasiasten zich in eerste instantie niet zo. “Het zijn natuurlijk ook nog maar jonge meiden.”
Ze werken in de gang van het oude schoolgebouw waarin de Parkschool is gehuisvest. Aparte ruimtes heeft het gebouw niet. Maar zo kunnen de leerkracht, ib’er en Anette Gerrits hen wel een beetje in de gaten houden. “Eigenlijk zouden we daar meer tijd aan moeten kunnen besteden. Ik heb wel regelmatig een gesprekje met ze en ze hebben mijn telefoonnummer voor nood. Het contact met de leerkracht is ook goed. Die legt het lesmateriaal klaar en springt in bij ordeproblemen. De kinderen moeten het wel echt verdienen om apart te werken. Soms gaat er wel eens eentje terug naar de klas, omdat hij te druk is. Daarom ook moet er altijd iemand in de buurt zijn. Je wil ze niet aan hun lot overlaten.”
 
Vergoeding
De gymnasiasten reageerden op een oproep via de schoolkanalen en krijgen een vergoeding voor hun werk van 7,50 euro per uur. Gerrits zou ze wel meer uren in willen zetten dan alleen de maandagochtend, maar ze zitten in hun examenjaar dus hebben niet veel meer ruimte. Of het helpt om meer middelbare scholieren naar de pabo te krijgen, weet Gerrits niet. Maar ze krijgen wel een reëel beeld van het vak en van twee eerdere leerlingen is er één pedagogiek gaan studeren. _
 
Ook een bijzondere aanpak op jouw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws