Gymles zet kinderen onvoldoende aan tot beweging

Lichamelijke opvoeding is een belangrijk vak op school en de verzorging daarvan is goed, maar het zet leerlingen onvoldoende aan tot meer beweging buiten schooltijd. Toch is dat een van de belangrijkste doelstellingen van de gymlessen. Dit is de voornaamste bevinding uit de recent gepresenteerde studie `Naar beter bewegingsonderwijs´, van het W.J.H. Mulier Instituut.

Het onderzoek werd in samenwerking met vijf academies voor lichamelijke opvoeding en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) verricht en deels subsidieerd door het ministerie van VWS. Het onderzoeksrapport werd onlangs overhandigd aan Jos Kusters, programmadirecteur van de Alliantie School & Sport en aan Gert van Driel, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Van Driel kondigde aan dat de KVLO op korte termijn een diepgaande discussie gaat organiseren over de betekenis van het onderzoek voor het onderwijsveld. Dat het bewegingsonderwijs er niet in slaagt om kinderen ook buiten schooltijd volop in beweging te krijgen, is volgens Harry Stegeman (programmacoördinator Mulier Instituut en lector Hogeschool Windesheim) goed te verklaren: “Aan de ene kant zijn er gewoon te weinig lesuren lichamelijke opvoeding, maar aan de andere kant schieten ook de scholen zelf tekort. Ze besteden er te weinig aandacht aan. Je kunt niet verwachten dat een gymleraar in gemiddeld anderhalf à twee uur per week de leerlingen aanzet tot een actieve levensstijl. Als dat echt de ambitie is, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat er ook meer lesuren komen. Maar de scholen en de leerkrachten hoeven daar niet op te wachten. (…) Er zijn nog relatief weinig scholen die een uitgebreid naschools sportprogramma bieden of die structureel samenwerken met sportorganisaties. En van een systematische bijscholing van leerkrachten is al helemaal geen sprake. Ook daar kan veel winst worden geboekt.”

De ministeries van OCW en VWS zetten momenteel fors in op het thema school en sport. Bijvoorbeeld via de aangekondigde 2.500 fulltime combinatiefuncties op het snijvlak van sport, school en cultuur.

Het onderzoeksrapport is in boekvorm verschenen, ISBN-10 90-5472-038-7. Zie www.mulierinstituut.nl  (Nieuws). Kijk voor de door de AVS uitgebrachte nieuwsbrief School & Sport op www.nieuwsbriefschoolensport.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.