Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Meisjes gebruiken sociale media meer om school- en huiswerk samen met klasgenoten te maken dan jongens. Dit blijkt uit de monitor Jeugd en Media 2015 van Kennisnet en Mediawijzer.net.
 
Dit onderzoek,  uitgevoerd onder 1741 jongeren van 10 tot en met 18 jaar, brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby’s, vooral digitale media als tablets, smartphones en laptops. Bij hogere schoolniveaus zijn jongeren actiever met media en ze gaan er ‘slimmer’ mee om dan de andere groep. Slim in de zin van zowel samenwerken als het uitwisselen van kennis en informatie via sociale media. Ze zijn ook eerder geneigd media functioneel toe te passen voor hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bekijken van informatieve filmpjes.

Jongeren van lagere onderwijsniveaus gebruiken media wat minder voor hun schoolprestaties dan andere jongeren. Ze nemen ook wat meer gezondheidsrisico’s. Zo staan ze bijvoorbeeld minder stil bij mediagebruik in het verkeer, het volume van oortjes of hun houding bij langdurig computergebruik. Wel geven ze aan meer behoefte te hebben aan gedigitaliseerd onderwijs.
 
Meer opvallende onderzoeksresultaten:
  • 99% van de 13-18 jarigen heeft een mobiele telefoon (meestal een smartphone) en van de  10-12 jarigen heeft 78% er een.
  • Meisjes zijn geïnteresseerder in de sociale functies van media dan jongens en lijken meer last te hebben van de druk die deze media op kunnen leggen.
  • Jongeren van 13-18 laten zich vaker bewust afleiden dan jongere kinderen (door berichtjes te sturen, filmpjes te kijken of sociale media te gebruiken).
  • Slechts 11% van de respondenten vindt school-apps net zo goed en mooi als de apps en games die ze privé gebruiken. School-apps zijn vaak niet meer dan 'boeken achter glas'.
  • WhatsApp, Facebook en Instagram zijn dé levensaders voor jongeren, maar ze geven nog steeds de voorkeur aan face-to-face contact.
  • Hooguit een derde van de ouders doet volgens de respondenten aan actieve mediaopvoeding (regels afspreken, afspraken maken, commentaar geven op media-uitingen).
  • Áls ouders aan (actieve) mediaopvoeding doen, focussen ze vooral op de risico's, en besteden ze minder aandacht aan de kansen en het plezier die media kunnen bieden.

 
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws