De onderwijswethouders van de vier grote steden willen dat het Rijk de salarissen in het primair onderwijs gelijktrekt met het voortgezet onderwijs. Ook stellen ze voor een grotestedenbonus in te voeren voor leerkrachten die ervoor kiezen in de stad te werken. Zij pleitten daar onlangs voor bij minister Slob. Dat meldt NRC.

In de vier grote steden is het lerarentekort nog nijpender dan elders. In Amsterdam bedraagt het tekort 280 fte (op een totaal van zo’n 5.500 fte). Daarvan is 220 fte ‘opgelost’ doordat onbevoegden voor de klas staan. In Den Haag bedraagt het tekort zo’n 197 fte (van totaal 3.700 fte), waarvan er 115 zijn ingevuld door onder andere onbevoegden, intern begeleiders en directie en 51 via detacheringsbureaus.

Naast een hoger salaris en een grotestedenbonus vinden de wethouders dat er een verhoging van het budget voor zij-instromers moet komen. Andere opties zijn het verruimen van de wet zodat onbenoembare mensen toch ingezet kunnen worden of minder (maar wel kwalitatief goede) lesuren.

Investeer in onderwijs
Dit verzoek van de vier grote steden sluit aan bij de landelijke actie ‘investeer in onderwijs’ waar de AVS, samen met andere bonden, in participeert. Onderdeel van deze actie is #schoolleidergezocht, waar de AVS, samen met haar leden, specifiek aandacht vraagt voor het oplopende schoolleiderstekort. Het schoolleiderstekort groeit tot boven 700 fte en is procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Ruim een kwart is moeilijk of niet vervulbaar. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.
Schoolleiders kunnen met de actie meedoen door uiterlijk 6 september een actiebrief aan de minister en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer te sturen. Ook kunnen zij zich in het publieke debat storten via de sociale media. Lees alles op de actiesite en mail de AVS je ideeën, opmerkingen of kritiek. Laat van je horen!

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd