Grote reserves op de bank in Primair Onderwijs

Scholen in het Primair Onderwijs hebben een eigen vermogen van 2,4 miljard euro. Het overgrote deel hiervan, 1,8 miljard, bestaat uit tegoeden op bank- en spaarrekeningen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Onderwijsblad naar de jaarrekeningen van het primair onderwijs. Deze zijn dit jaar vanwege de ingevoerde lumpsum bekostiging voor het eerst openbaar.

Het basisonderwijs heeft het hoogste eigen vermogen van alle onderwijssectoren. Ton Duif, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders: “Het gaat om veel geld. Natuurlijk moeten scholen een reserve hebben voor calamiteiten. Maar of er zoveel nodig is, dat is de vraag.”

Uit het onderzoek blijkt niet hoe de verdeling over de besturen uitpakt en of er dus grote verschillen in rijkdom zijn tussen de besturen. Volgens hoofdredacteur Sikkes van het Onderwijsblad is het aanhouden van reserves op zich niet vreemd. Ook is er volgens hem geen reden om de instellingen te korten op hun subsidie: “het geld uit de vermogens is maar één keer in te zetten en kan niet de subsidie voor de lopende kosten vervangen.”

Ton Duif, AVS: “Toen in het VO de lumpsum financiering werd ingevoerd zag je ook dat scholen geld gingen sparen. Ze werden tenslotte zelf verantwoordelijk voor het opvangen van tegenvallers en veel bestuurders waren niet gewend aan deze manier van bedrijfsvoering. Waarschijnlijk speelt dat nu ook in het primair onderwijs een rol. Laten we afspraken maken over wat een gezonde reserve is die besturen moeten aanhouden. We hebben het per slot van rekening over belastinggeld.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.