De Suikerfabriek in Groningen was op 14 februari afgeladen met stakers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het was de aftrap voor de estafettestaking in het land.
 
Zo’n zesduizend leerkrachten en onderwijsondersteuners laten van zich horen. Van noordelijke nuchterheid was niets te merken, de stemming bij de stakende leerkrachten was fanatiek. Dat is te begrijpen, want er staat ook veel op het spel. De gelden voor verlaging van de werkdruk zijn weliswaar binnen gehaald, maar verhoging van het salaris nog niet en dat is een hard punt voor de stakers. Ook het imago van het onderwijs moet beter, zodat meer mensen voor het vak van leerkracht kiezen. Er wordt te weinig geïnvesteerd in het primair onderwijs en er is te weinig waardering voor.

Het hele PO-Front beklom het podium en stond daar voor een beter salaris. “Alleen geld voor werkdrukverlaging is niet voldoende”, zegt vicevoorzitter Ingrid Doornbos die namens de AVS in Groningen was. “Een beter salaris voor de hele school, waaronder de schoolleiders, is ook hard nodig.”

Er was bewust gekozen voor Valentijnsdag, iedereen heeft hart voor onderwijs. Er waren ook schoolleiders die hun team steunden: hart voor onderwijs en hart voor hun team. Het voortgezet speciaal onderwijs liet op deze dag van zich horen in Trouw: ‘Wij sneeuwen onder in het stakingsgeweld, ook bij ons is een lerarentekort, daar is geen aandacht voor.’ De AVS zet zich ook in voor de schoolleiders in het voortgezet speciaal onderwijs.

drukte stakers in de Suikerfabriek.jpg

Gerelateerd nieuws