Grote belangstelling voor universitaire pabo

De belangstelling voor de in september van start gaande `universitaire pabo´ in Utrecht is overweldigend. Er meldden zich al 150 belangstellenden. Slechts vijftig personen werden toegelaten, want meer plaatsen zijn er vooralsnog niet.

De Universiteit Utrecht (onderwijskunde) en de Hogeschool Utrecht (pabo) verzorgen de nieuwe opleiding samen. De `Alpo´ (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) komt tegemoet aan de kritiek dat de pabo te licht zou zijn, een te laag onderwijsniveau kent en te weinig uitdaging biedt voor vwo-leerlingen. De afgestudeerden van de Alpo zijn volwaardig `leerkracht´, maar in vergelijking met hun pabo-collega´s beschikken ze over extra theoretische, onderzoeksmatige en academische kennis en vaardigheden. Graag willen de initiatiefnemers van de Alpo de opleiding uitbreiden naar 150 eerstejaars, maar dan moet het ministerie van OCW wel fi nancieel bijspringen. De AVS onderschrijft dat binnen basisscholen het academisch denkniveau vaak ontbreekt. Voorzitter Ton Duif liet eind juni aan de media weten in gesprek te zijn met de politiek om als alternatief voor de pabo van mbo tot op academisch niveau studies aan te bieden, die het niveau van leerkrachten moeten opkrikken. Hij zou dan ook graag zien dat universiteiten opleidingen aanbieden om studenten te scholen in bijvoorbeeld onderwijsprocessen en toegepast onderzoek. “Hboscholen zouden leerkrachten moeten opleiden met een hoog didactisch vermogen, die niet – zoals nu vaak het geval is – toezicht moeten houden op kinderen of leerlingen naar de gymzaal moeten brengen. Daarvoor moeten mensen op mbo-niveau worden geschoold. ROC´s zouden bijvoorbeeld onderwijsassistenten en conciërges kunnen opleiden.” Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt komt binnenkort met een notitie over de toekomst van het lerarenonderwijs, met aandacht voor de onderwijskwaliteit en het dreigende lerarentekort.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.