De grootte van scholen heeft nauwelijks effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de invloed op bijvoorbeeld de sociale cohesie op school, betrokkenheid van leerlingen en leraren en ouderparticipatie is nauwelijks aantoonbaar. Wel aangetoond is dat grote scholen verhoudingsgewijs goedkoper zijn. Dit blijkt uit een NWO-studie door onderwijsonderzoeker Hans Luyten (Universiteit Twente) en zijn team.

De onderzoekers bestudeerden 84 onderzoekspublicaties en eerdere literatuuroverzichten over effecten van schoolgrootte. De effecten van schoolgrootte op zowel leerprestaties als zogenoemde niet-cognitieve aspecten als betrokkenheid zijn (zeer) beperkt, aldus de onderzoekers. De relatief sterkste effecten zijn gevonden voor sociale cohesie en participatie van ouders, leerlingen en leerkrachten. Op kleinere scholen zijn deze aspecten iets beter dan op grote scholen. 

Wat de kosten per leerling betreft, heeft het onderzoek aangetoond dat grote scholen relatief goedkoper zijn. De financiële voordelen van grote scholen wegen op tegen eventuele (kleine) nadelen wat betreft leerprestaties of slaagpercentages, stellen de onderzoekers. De kostenbesparingen zijn het grootst als zeer kleine scholen worden samengevoegd, wat volgens de onderwijsonderzoeker niet betekent dat je zomaar kleine scholen in dorpen moet opheffen.

Er is nog geen eenduidig beeld over de effecten van schoolgrootte op de leerprestaties en het schoolklimaat. Toch zijn er ook enkele aanwijzingen voor negatieve effecten. Dit verschilt wel per land: in Amerika zijn meer negatieve effecten van schoolgrootte gerapporteerd, terwijl in andere landen grotere scholen juist tot een beter klimaat en betere leerpresentaties lijken te leiden. Nederlandse basisscholen zijn in vergelijking met andere OESO-landen relatief klein; voor het voortgezet onderwijs geldt precies het omgekeerde.

Meer informatie: www.nwo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws