Citoscores alleen zeggen weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Vrijwel alle leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders vinden dat je naar het totale onderwijs , over een langere tijd moet kijken om de kwaliteit van de school te kunnen bepalen. AVS-voorzitter Ton Duif: “Dat 60 procent van de schoolleiders overweegt te stoppen met het afnemen van de Citotoets als het ministerie lijsten met Citoscores publiceert, is een duidelijk signaal van weerzin tegen rankinglijsten.” Ruim 90 procent vindt dat publicatie van lijstjes met Cito-uitslagen per school misleidend is en ouders die daarin geloven op het verkeerde been zet.
 
Vorige week ontstond er commotie toen staatssecretaris Sander Dekker bekend maakte dat hij rankinglijstjes van Citoscores openbaar wil gaan maken op aandringen van RTL. Die wil de lijsten gebruiken om de kwaliteit van de scholen aan af te meten. Bij de AVS kwam een aantal verontruste telefoontjes binnen, sommige leden waren uitgesproken boos over deze ontwikkeling. De AVS besloot direct de mening van haar leden te peilen. In vier dagen tijd reageerden 1692 schoolleiders, een derde van de AVS-leden. Het onderwerp leeft enorm.
“Maar we zijn er nog niet”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif tijdens zijn jaarrede op het AVS-congres op 15 maart in Nieuwegein, “de kans bestaat dat we alsnog uitkomen op een verplichte eindtoets voor alle basisscholen. Zo’n toets is niet zinvol en verspilling van geld en energie.”
Hij benadrukt dat de uitslag van de enquête niet betekent dat scholen zich niet willen verantwoorden. Veel scholen werken al met rapportages via VenstersPO. Daarin worden ook, indien van toepassing, de Citoscores vermeld, maar dan wel in de context van de school. “In de meer dan 150 jaar onderwijsgeschiedenis zijn we nog nooit zo op kwaliteit en transparantie gericht geweest als nu. Wat anderen ook doen, wij zullen op deze weg doorgaan.”
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Regeling toetsreglement centrale eindtoets po schooljaar 2020–2021 bekend

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’