Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben de afgelopen maanden meer dan duizend aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school.

Scholen konden kiezen voor gratis advies op maat over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor de school. Ook was het mogelijk een bijdrage aan te vragen in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie. Daarnaast konden scholen kiezen voor een geldbedrag dat bestemd is voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Scholen kunnen dit geldbedrag ook besteden aan de aanvraag voor het vignet Gezonde School.

Beoordeling
Scholen die een aanvraag hebben gedaan, horen in januari 2014 of deze aanvraag wordt gehonoreerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met: regionale spreiding, verdeling over de schooltypes (po, vo en mbo), scholen met leerlingen/studenten uit lagere, economische milieus, school in JOGG-gemeente en eventueel met een lokaal advies van de GGD of een andere betrokken partner. De scholen moeten de kosten voor de activiteiten tussen februari 2014 tot en met november 2014 maken. De doorlooptijd kan ook na deze periode vallen.
Van begin maart tot eind april 2014 kunnen po-, vo- en mbo-scholen opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering. De extra middelen worden mogelijk gemaakt door Onderwijsagenda SBGL en #Jeugdimpuls van het RIVM/CGL en partners.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws