Groepsstudiereis Kopenhagen (reprise)

Anders dan in vele ons omringende landen bestaat er in Nederland nog niet veel ervaring met kinderopvang binnen scholen. In Denemarken bestaat deze ervaring wel en organiseert en regisseert het onderwijs een hoogwaardig aanbod van buitenschoolse activiteiten. Deelnemers aan deze educatieve AVS-reis onderzoeken hoe schoolleiders en leerkrachten in Denemarken de schooldag van ieder kind organiseren, hoe zich `opvanguren´ verhouden tot `lesuren´ en hoe ze aansluiting zoeken en vinden tussen het onderwijscurriculum en zinvolle vrijetijdsbesteding. Hoe richten schoolleiders de schoolgebouwen in en hoe sturen zij het hele schoolteam aan? U bezoekt minimaal drie scholen met drie verschillende vormen van de combinatie onderwijs en kinderopvang. Ook gaat u in discussie met specialisten van de dienst Jeugd & Onderwijs van de gemeente Kopenhagen. Uiteraard is er ook ruimte voor een kennismaking met de stad. Deze reis scoorde vorig jaar hoog bij de evaluatie en het Europees Platform beloonde het reisprogramma met een subsidie (Plato). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.