GroenLinks opent Meldpunt Buitenschoolse opvang

GroenLinks roept ouders met schoolgaande kinderen op om problemen met de buitenschoolse opvang te melden op www.groenlinks.nl/bso. Dit naar aanleiding van het tekort aan plaatsen en personeel en de schoolgerichte klachten die de partij daarover krijgt van ouders. De AVS waarschuwt voor noodsprongen.

Met het Meldpunt Buitenschoolse opvang wil GroenLinks de klachten over tekorten en kwaliteit gericht verzamelen. Ineke van Gent en Tofi k Dibi zullen de binnengekomen klachten voorleggen aan staatssecretaris Dijksma en haar dwingen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. GroenLinks wil dat het kabinet minstens tweeduizend bso-boxen oftewel `blije dozen´ bestelt die als tijdelijke voorziening kunnen dienen voor de buitenschoolse opvang. Verder wil GroenLinks dat het kabinet afgestudeerden van onder meer de Pabo, die nog zonder werk zitten, stimuleert om aan de slag gaan in de buitenschoolse opvang. Ook zouden gemeenten actief moeten werven onder de ongeveer 80 duizend alleenstaande ouders in de bijstand.

Geen paniekmaatregelen
De AVS vindt de reactie van GroenLinks op de wachtlijsten enigszins overtrokken. Michiel Wigman, directie AVS: “Aan korte termijn paniekmaatregelen hebben we niets. Veel scholen hebben bijvoorbeeld niet eens plek voor een bso-box op hun speelplaats. Eerst moet goed bekeken worden waar het echte probleem zit. Kan bijvoorbeeld de rol van de gemeente beter? Bovendien moet er meer tijd (en geld) uitgetrokken worden voor de implementatie.” Door de overhaaste invoering kozen de meeste scholen voor het makelaarsmodel (uitbesteden aan kinderopvangorganisatie), zonder dat er een afweging plaatsvond over de positionering van het onderwijs. De AVS ziet de wachtlijstproblematiek liever in een bredere discussie over (de visie op) de maatschappelijke positie van de school (voorschoolse educatie, integratie, et cetera), waar vervolgens noodzakelijke randvoorwaarden aan gekoppeld moeten worden. Wigman: “Nu dus geen noodsprongen maken. Over een jaar is pas duidelijk wat de vraagontwikkeling nu echt is en kun je pas conclusies trekken over extra inspanningen.” Overigens zijn scholen alleen verantwoordelijk voor het regelen van de aansluiting met de buitenschoolse opvang, niet voor het aantal plaatsen. Maar bij het ontstaan van wachtlijsten ligt het voor de hand dat de school samen met de ouders zoekt naar andere oplossingen, bijvoorbeeld bij een andere kinderopvangorganisatie of gastouder. Of, indien ruimte, kiezen voor een bsobox of `kindercaravan´. Van deze fenomenen zijn onlangs de eerste exemplaren geopend, waarbij de kindercaravan als bijkomend voordeel heeft dat deze tijdelijke opvanglocatie op bepaalde momenten verplaatst kan worden naar een aantrekkelijke (speel)locatie. Een school kan echter niet gedwongen worden iets te doen wat niet kan.

Zeer binnenkort komt de Taskforce Buitenschoolse opvang vanuit het ministerie met aanbevelingen omtrent de wachtlijstproblematiek. Bovendien heeft de AVS op korte termijn zicht op de resultaten van een Scholenpanelonderzoek over de bso-verplichting, die door OCW gebruikt kunnen worden om betere randvoorwaarden te creëren. U kunt nog tot 12 september meedoen aan dit Scholenpanel

Meer informatie: www.schoolenopvang.nl, www.kindercaravan.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.