Groeiformatie 2009/2010 blijft hetzelfde

Het ministerie van OCW heeft een voorlichtingspublicatie uitgebracht met informatie over de procedure rond de leerlingentellingen en de vereiste toename van het aantal leerlingen, om voor aanvullende bekostiging van de formatie in aanmerking te komen. In dezelfde publicatie geeft het ministerie ook informatie over de groeiregeling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residentiële instelling. Deze geldt niet voor leerlingen uit een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor gesloten jeugdzorg. Beide groeiregelingen zijn hetzelfde als vorig jaar. De belangrijkste punten eruit zijn terug te vinden op www.avs.nl/dossiers/financien/formatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.