Groeiende basisscholen moeten sinds 1 augustus een andere procedure volgen om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging, in het kader van de groeiregeling.

Vanaf 1 augustus gelden de volgende wijzigingen:

  • Er kan een verzoek voor aanvullende bekostiging worden ingediend i.v.m. groei bij de teldata 1 augustus, 1 september of de maanden hierna tot en met 1 april. De aparte melding eerste schooldag is vervallen.
  • groeiformatie kan alleen aangevraagd worden op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste van de maand. Dit geldt dus ook de datum 1 augustus.
  • de termijn van indienen van het telformulier bij CFI is verlengd van twee naar vier weken.
  • de bekostiging gaat in vanaf de gekozen teldatum. Dus, als men de groei constateert op 1 oktober geldt de aanvullende bekostiging vanaf die datum.
  • voor de teldatum 1 augustus geldt een afwijkende inzendtermijn, omdat sommige scholen als gevolg van de vakantiespreiding pas in de eerste week van september starten. Voor de teldatum 1 augustus geldt 4 weken na 1 september.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws