Onlangs voerde de AVS een discussie met een groep directeuren basisonderwijs over de vraag of de groei van cluster 4 de schuld is van het basisonderwijs. Deze conclusie leek men te verbinden aan de brief over Passend Onderwijs die minister Van der Hoeven begin september stuurde aan de Tweede Kamer. Op 19 oktober is de brief – die veel emoties teweeg heeft gebracht – besproken in een algemeen overleg met de minister en de vaste kamercommissie onderwijs.Het blijkt erg moeilijk om te voorkomen dat brieven over Passend Onderwijs zonder emotie gelezen worden. Natuurlijk is het zo dat de verworvenheden van het basisonderwijs door de minister erkend worden. Als je een verwijzingspercentage van minder dan 2 procent naar het speciaal basisonderwijs realiseert (het streefcijfer wat betreft doorverwijzing van het basisonderwijs naar het speciaal basisonderwijs), heb je knap werk gedaan. Dan is er al in hoge mate sprake van Passend Onderwijs. Natuurlijk is meer mogelijk, maar dan vergt dat ook een grotere investering in het primair onderwijs. En die lijkt er vooralsnog niet te komen, zoals blijkt uit de onderwijsbegroting. Ook de verkiezingsprogramma’s stellen niet veel in het vooruitzicht. De AVS is van mening dat er grenzen zijn aan de realiseerbaarheid van Passend Onderwijs, met de huidige middelen. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in de opbouw van genoeg specialisme bij leerkrachten, in de ondersteuning van leerkrachten en in de professionalisering van schoolleiders. Maar dat laat onverlet dat er binnen de huidige kaders al op veel plaatsen nog veel kan gebeuren. Niet ieder verband is al zo sterk dat minder dan 2 procent verwezen hoeft te worden.Meer informatie Download de betreffende brief van minister Van der Hoeven Brief minister Groei (v)so

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws