Ondanks de goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van ABP eind augustus sterk gedaald naar 88 procent. Dit is met name veroorzaakt door een daling van de rente tot een historisch laag niveau. Het herstelplan van ABP gaat uit van een dekkingsgraad van 96 procent aan het einde van het jaar. Het pensioenfonds doet er alles aan om verlaging van de pensioenen te voorkomen, maar er zijn geen garanties.

De actuele rente vertoont momenteel een grillig verloop. Omdat de rente grote uitslagen laat zien leidt dat ook tot een grote variatie in de dekkingsgraad. Dit past niet bij het lange termijn karakter van een pensioenfonds. Er moet dan ook worden gekeken naar een methode waarin deze fluctuatie niet zo heftig doorwerkt.
Ook het effect van langer leven heeft invloed op de dekkingsgraad. Op basis van de laatste CBS-cijfers heeft ABP dit effect eind 2009 in de dekkingsgraad verwerkt. De dekkingsgraad is hierdoor met 5 procent gedaald. In augustus werd bekend dat de levensverwachting nog veel sneller stijgt dan we tot nu toe dachten. ABP moet nog beoordelen wat de impact hiervan is op de dekkingsgraad.
Met de dekkingsgraad van eind augustus loopt ABP achter op het herstelplan. Eind dit jaar neemt het bestuur van ABP een besluit over de indexatie en de hoogte van de premie. Op basis van de werkelijke stand van de dekkingsgraad zal het bestuur begin 2011 moeten bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De maatregelen in het herstelplan zijn er juist op gericht om de pensioenen niet te verlagen.

Op vrijdag 10 september plaatsten de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland, waaronder ABP, samen een advertentie in de landelijke en regionale kranten. Hierin informeerden zij over de huidige situatie rondom het pensioen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs