Grijze gebieden in nieuwe gewichtenregeling

Bij de leerlingentelling van 1 oktober 2006 zijn fouten gemaakt bij de opgave van leerlingen met nieuwe gewichten (0,3 of 1,2). Capgemini heeft dit in opdracht van OCW onderzocht en publiceerde onlangs het rapport met aanbevelingen. Capgemini hield voor het onderzoek een steekproef onder 21 basisscholen en nam tests af bij zes veel voorkomende softwareleveranciers van leerlingadministratiesystemen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de nieuwe regeling `grijze gebieden´ kent die aanleiding kunnen geven tot interpretatieverschillen. Daarbij gaat het vooral om de interpretatie van de regeling door degene die bepaalt wat het leerlinggewicht wordt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de interpretatie van de regelgeving ook binnen het departement niet altijd eenduidig is. Bovendien worden de ouderverklaringen niet altijd duidelijk ingevuld en is vaak niet helder in welke categorie een buitenlandse opleiding valt. Hierop aansluitend is het opvallend dat scholen betrekkelijk weinig gebruik maken van de expertise van het Informatiecentrum Diploma Waardering (http://www.idw.nl/).

Het rapport van Capgemini bevat een aantal aanbevelingen, waarvan sommige inmiddels uitgevoerd zijn. U kunt het rapport downloaden via Onderwijsachterstanden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.