Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie komt eraan. Vanuit de aard van de inspectie gaat het dan om de toepassing van externe kwaliteitsnormen en een extern vastgestelde ondergrens daarbij. Het toezicht begint en eindigt voortaan bij het schoolbestuur. De rol van de schoolleider in deze nieuwe werkwijze is vooral die van gesprekspartner van de inspectie. Het is dan ook belangrijk om als schoolleider de rollen en verantwoordelijkheden bij het realiseren van onderwijskwaliteit te bespreken met het bestuur. Dat geldt ook voor de manier waarop de dialoog met de inspectie wordt gevoerd. Schoolleiders kunnen proactief vragen om een feedbackgesprek voorafgaand aan het eindgesprek tussen bestuur en inspectie. Ook kan een school door het bestuur actief voorgedragen worden voor een inspectiebezoek. Zaken waar de schoolleider bij betrokken moet zijn.
Verder komt er meer ruimte voor het inbrengen van eigen ambities van de school. Zoals eigen doelen en interne kwaliteitsnormen. Hierbij is het van belang om als schoolleider het eigen speelveld goed te kennen. En een mooie uitdaging om daarbij niet zoals de inspectie in ondergrenzen te denken, maar juist gebruik te maken van het feit dat er geen bovengrenzen zijn! De school mag altijd beter worden en blijven innoveren. Wellicht een aspect dat we vaak vergeten als we het hebben over onze visie op het onderwijs van de toekomst.
In een wereld waar innovatie en ontwikkelingen in een exponentiele snelheid voortbewegen, moet ook het onderwijs zichzelf steeds blijven aanpassen en herontwerpen. Onderwijs is nooit ‘af’. Hierbij hoort een kritische blik op de eigen ambities, de huidige leerlijnen en het inrichten van het kerncurriculum, de toegepaste pedagogieën en didactiek. Ook moeten we ons afvragen of onze onderwijsgewoonten nog wel aansluiten bij wat nodig is. Zoals onderwijstijd, vakanties, jaarklassensystemen, het schoolgebouw en de schoolorganisatie. Hoe hoog of breed stellen wij onze ambities? Hoe ondernemend durven we te zijn in het invullen van onze ruimte? Het zelfbeeld van de school zou moeten aansluiten bij wat de inspectie waarneemt. Maar vooral moet de school eerst zelf een beeld hebben van wat zij wil worden en hoe zij dit gaat doen.

Gerelateerd nieuws