Een gratis voorschool van zestien uur per week voor alle kinderen kost 0,9 miljard euro extra per jaar. Dat heeft minister Slob van Onderwijs laten berekenen, omdat hij dit had toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van 2018. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aantal linkse partijen verzoekt de regering in een motie te onderzoeken wat er nodig is om een zestienurige voorschool per week voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar gratis aan te bieden. Volgens de motie-indieners Van den Hul (PvdA), Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) draagt het gratis aanbieden van voorscholen voor elk kind bij aan kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie.

Slob is in zijn berekening uitgegaan van 16 uur per week voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, een uurprijs van 12 euro voor 40 weken per jaar.

Met name de linkse oppositie in de Tweede Kamer wil de voorschool voor alle kinderen gratis toegankelijk maken. Slob benadrukt in zijn brief dat dit kabinet niet kiest voor een gratis voorschool, maar voor een gerichte aanpak van de risico’s op onderwijsachterstanden.

Links

Gerelateerd nieuws