Gratis VOG beschikbaar voor vrijwilligers in scholen

Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare kinderen op scholen kunnen sinds 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden.

De oude regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam waren bij vrijwilligersorganisaties. In de nieuwe regeling geldt het voor alle organisaties die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Op dit moment maken ongeveer 6.200 organisaties gebruik van de regeling. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren verdubbelt.
Onderwijspersoneel dat bij indiensttreding al wettelijk verplicht is om een VOG te overleggen, komt niet in aanmerking voor de gratis VOG. Dat geldt ook voor de overblijfmedewerker die toezicht houdt tijdens de tussenschoolse opvang (artikel 45 lid 1a WPO). Deze medewerker kan ook een vrijwilliger zijn, maar is wel wettelijk verplicht een VOG te overleggen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s maken scholen het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft de school ook een signaal af dat zij werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen de (school)organisatie.

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.