Gratis ‘vliegende brigades’ voor zeer zwakke scholen

Staatssecretaris Dijksma maakte onlangs 1,7 miljoen euro vrij voor de inrichting van de `vliegende brigade´ voor zeer zwakke scholen. Ook zette zij gelijktijdig haar handtekening onder het kwaliteitsakkoord van de provincie Groningen.

Impuls voor zeer zwakke scholen met nadruk op Groningen
Zeer zwakke scholen kunnen, als ze dat willen, de hulp inroepen van zo´n brigade en worden kosteloos geholpen bij het verbeteren van de onderwijsindicatoren die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld (zoals taal en rekenen, het onderwijskundig handelen en de leerlingenzorg). Wanneer deze verbeteringen binnen een jaar gerealiseerd zijn, is de school niet langer meer `zeer zwak´. De school blijft nog wel onder intensief toezicht staan van de inspectie en moet laten zien dat er sprake is van duurzame verbetering, zodat de school ook in de toekomst aan de kwaliteitseisen blijft voldoen.
Vanaf maart 2010 tot september 2011 kunnen zeer zwakke scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs een beroep doen op een `vliegende brigade´. De brigades worden bemenst door ex-inspecteurs, mensen uit de schoolbegeleidingsbranche en van landelijke pedagogische centra. De vliegende brigade is een intensivering van het pakket aan maatregelen voor de aanpak van de zeer zwakke scholen. Het initiatief is tot stand gekomen in overleg met de PO-Raad. De doelstelling van het kabinet is om ervoor te zorgen dat het aantal zwakke scholen in 2012 gehalveerd is ten opzichte van 2007.

In het Groningse kwaliteitsakkoord spreken scholen, provincie en Rijk met elkaar af een extra inspanning te verrichten om het onderwijs in Groningen te verbeteren. Vanuit het Rijk wordt daartoe 200 duizend euro beschikbaar gesteld, onder meer om het aantal (zeer) zwakke scholen terug te dringen. De ondertekening van dit kwaliteitsakkoord maakt deel uit van een aanvalsplan om de kwaliteit van onderwijs in de noordelijke provincies te verbeteren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.