Gratis toegang tot wetenschap

AVS brengt schoolleiders in positie door hen te ondersteunen in hun vak. Professionaliseringsactiviteiten zetten de schoolleider verder in zijn kracht. Naast het aanbod in onze eigen academie werken we samen met partners aan kennisontwikkeling. NRO is voor AVS een partner in kennisdeling. Tot 1 november 2026 biedt dit Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur.

Lees meer: Gratis toegang tot wetenschap

De komende drie jaar kunnen onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo gratis gebruik blijven maken van EBSCO Education Source: een database met ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Toegang is gratis na aanmelding via Voordeleraar.nl, via deze link lees je hoe.

Voordeleraar.nl is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Samen zetten de initiatiefnemers zich in om onderwijsprofessionals duurzaam toegang te bieden tot wetenschappelijke literatuur.

Tijdens de Open Access Week van 23 tot en met 29 oktober 2023 vragen organisaties wereldwijd aandacht voor vrije toegang tot wetenschappelijk onderzoek en kennisbronnen.

Links