Leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair onderwijs kunnen binnenkort beschikken over een nuttig hulpmiddel: de (G)MR Quickscan.

De Quickscan bestaat uit het invullen van een online vragenformulier op een website, waarna de invuller snel een beeld van het professionele niveau van de (G)MR krijgt. Verder maakt de scan duidelijk in hoeverre de (G)MR gebaat is bij bijvoorbeeld ondersteuning, scholing of advisering. De (G)MR Quickscan is ontwikkeld door de Algemene Onderwijsbond (AOb) in opdracht van projectorganisatie lumpsum po. De scan is gratis voor alle medezeggenschapsraden in het primair onderwijs en is beschikbaar via http://www.lumpsumportaal.nl/quickscan/

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws