Samenwerkingsverbanden kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden voor een praktijktoets, die inzicht geeft in hoe ver ze staan in aanloop naar de start van Passend onderwijs. De praktijktoets houdt een spiegel voor en laat zien op welke punten het samenwerkingsverband goed is voorbereid en aan welke punten het nog aandacht moet besteden.

Casussen van leerlingen met een ondersteuningsvraag vormen het uitgangspunt voor de praktijktoets. Een ‘spiegelteam’ neemt de toets bij een samenwerkingsverband af. Dit team bestaat uit een deskundige vanuit het ouderperspectief, een deskundige Passend onderwijs, een collega uit een ander samenwerkingsverband en een onafhankelijke gespreksleider. De praktijktoets duurt een dag, waarna het spiegelteam onder andere een mondelinge terugkoppeling en een lijst met actiepunten geeft.
De gratis praktijktoets is een initiatief van de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW. Samenwerkingsverbanden kunnen de praktijktoets zelf aanvragen (tot en met 31 mei 2014). Schoolbesturen, professionals, MR’en en ouders die interesse hebben, kunnen hun samenwerkingsverband verzoeken een toets aan te vragen.

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl
Aanmelden: praktijktoets@ondersteuningpassendonderwijs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws