Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers in primair onderwijs

Vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een gratis ontwikkeltraject hiermee aan de slag. Leidinggevenden hebben tevens de mogelijkheid een training Ontwikkeladvies te volgen.
 
De subsidieregeling 'Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid. De regeling stimuleert 45-plussers die minimaal 12 uur per week werken om de regie te nemen over hun loopbaan. Dat draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en daarom ondersteunen de sociale partners deze regeling ook voor het primair onderwijs. Voor 45-plussers in de sector zijn nu 2.500 subsidies beschikbaar tot 1 juli 2019.
 
Wat houdt de subsidieregeling in?
Deelnemers aan de regeling ontvangen een ontwikkeladvies van een professionele loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur kan daarvoor subsidie aanvragen, zodat er voor u geen kosten aan zijn verbonden. In een aantal gesprekken van in totaal minimaal vier uur werkt u aan een ontwikkelplan met concrete acties voor de toekomst. Zo vergroot u de kans om vitaal aan het werk te blijven tot uw pensioen.
 
Hoe maakt u gebruik van de subsidieregeling?
Werkt u als 45-plusser in het primair onderwijs en wilt u aan de regeling deelnemen, dan zoekt u zelf een professionele loopbaanadviseur die u een ontwikkeladvies mag en kan geven. Dit is uw persoonlijke keuze en u hoeft uw werkgever hier niet van op de hoogte te stellen. U kunt wel advies vragen bij uw werkgever of vakbond. Of kijk op de websites noloc.nl of cminl.nl voor een loopbaanadviseur in de buurt. Het advies dat u krijgt, is bedoeld voor u persoonlijk en u beslist zelf of u dit advies deelt met uw leidinggevende of werkgever.
 
Training voor leidinggevenden
Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van medewerkers. Wilt u leren hoe u als leidinggevende een loopbaangesprek kunt voeren? Dan kunt u binnen de subsidieregeling een training ontwikkeladvies volgen. Deze training staat geheel los van het ontwikkeltraject voor al het onderwijspersoneel en de loopbaanadviseur moet hiervoor apart subsidie aanvragen. U kunt kiezen uit een training aan een individuele leidinggevende, of een groepstraining voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden.
 
Tips voor medewerkers, schoolleiders en besturen

  • U kunt de mogelijkheid van het ontwikkeladvies bespreken binnen uw team.
  • Bekijk de mogelijkheden die de cao-po biedt voor scholing en ontwikkeling voor 45-plussers. Deze bieden een kader voor het ontwikkelplan.
  • U kunt als school kiezen voor één loopbaanadviesbureau. Of vraag een presentatie van verschillende bureaus en kies met het team gezamenlijk voor één bureau.

Meer informatie
De subsidieregeling 'Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers' is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.