Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1-1-2019, die leraren helpt om sneller en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs hebben een papieren exemplaar van het magazine ontvangen, evenals pabo’s en roc’s. De digitale versie is te downloaden via www.veiligmetdemeldcode.nl

Overhandiging onderwijsmagazine 'Veilig'
Minister Hugo de Jonge (VWS) neemt het magazine 'Veilig' in ontvangst.

In het magazine staan verhalen van kinderen met een enorme veerkracht, maar ook – helaas – hoe het mis kan gaan. In iedere schoolklas in Nederland zit gemiddeld één kind dat thuis mishandeld wordt. Leraren zijn voor veel kinderen een van de belangrijkste vertrouwenspersonen in hun leven.

Het magazine bevat uitleg over de veranderingen in de meldcode, voorbeelden hoe je als leraar het verschil kunt maken en tips voor praten met leerlingen en ouders. Want een leraar moet wel weten wat hij met bepaalde signalen kan doen. Om hulp te organiseren als het nodig is en om zelf het kind te steunen.

Aan het online én papieren magazine hebben diverse organisaties de handen ineengeslagen. NVS-NVL en Augeo Foundation zijn de initiators. Veel andere partijen hebben meegewerkt, zoals de AVS, het Nederlands Jeugdinstituut, de VO-raad, de PO-Raad, de MBO Raad en de Beweging tegen Kindermishandeling (waar de AVS ook onderdeel van uitmaakt).

Op 24 april is in de Tweede Kamer het magazine aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat gebeurde na afloop van een debat over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Links

Gerelateerd nieuws