Gratis ondersteuning voor beter taal- en rekenonderwijs

Bijna 2.000 scholen voor primair onderwijs nemen momenteel deel aan taal- of rekenverbetertrajecten in het kader van de Kwaliteitsagenda PO van het ministerie van OCW. Met het plan `Alle Scholen in Beweging´ wil de PO-Raad het mogelijk maken om de kennis vanuit deze trajecten te delen met de ruim 5000 andere po-scholen die hieraan niet konden deelnemen. Deze scholen kunnen gebruik maken van een gratis ondersteuningsaanbod.

Via een speciale digitale omgeving met informatie kunnen schoolbesturen de juiste ondersteuning voor hun school aanvragen. De speciale projectsite www.allescholeninbeweging.nl is onlangs online gegaan. Deze website is een online catalogus waar scholen strategieën en kansrijke aanpakken vanuit de onderwijsadviesbranche kunnen raadplegen. Scholen kunnen hier in contact komen met voorbeeldscholen, experts, overzichten vinden van alle opbrengsten uit de verbetertrajecten of deelnemen in een taal- of rekencommunity met leerkrachten voor het uitwisselen van vragen. Scholen worden zo gestimuleerd bij elkaar in de keuken te kijken en hun taal- en rekenonderwijs duurzaam te verbeteren.
Via de website kunnen schoolbesturen vouchers aanvragen voor ondersteuning die het beste aansluit bij de eigen ontwikkeling van hun scholen. Zo kan de Taal- of Rekenbus een dagje naar school komen om het team te begeleiden. Scholen die een flinke vernieuwingsslag willen maken kunnen de school door een expert laten doorlichten op het gebied van taal of rekenen (audit) of de school kan onder leiding van een begeleider op bezoek bij kijk- of leerscholen, die hun taal- of rekenonderwijs duurzaam hebben verbeterd en collega-scholen willen stimuleren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.