Een gezonder binnenklimaat, het dak isoleren of zonnepanelen voor de school? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen van de Green Deal Scholen is een gratis beschikbare online tool om een passende aanpak te kiezen. Inclusief doorgerekende en integrale maatregelpakketten.
 
De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs uit drie verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen. Het gaat hierbij om  energiebesparing en binnenklimaatverbetering. Er zijn negen integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met acht van de negen Maatregelpakketten kan worden voldaan aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.
Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.
 
Op 7 februari ’s middags vindt een workshop plaats over de Beslisboom met een toelichting op de maatregelpakketten, praktijkvoorbeelden en informatie over contracteren, aanbesteden en financieren. 

Links

Gerelateerd nieuws