AVS-leden mogen tot de zomervakantie gratis gebruikmaken van het schoolleidersplatform van AVS Voordeelpartner Educatiemaster, die vakliteratuur digitaal toegankelijk maakt. Het platform is door het Schoolleidersregister PO erkend voor informeel leren.

Het lezen van vakliteratuur is nuttig en leuk. Als alternatief voor rondslingerende bladen op een leestafel maakt Educatiemaster allerlei vakinhoudelijke informatie (onderwijsregelingen en -recht), E-learning modules en artikelen uit vakbladen digitaal toegankelijk. Een soort Blendle voor vakliteratuur over onderwijs. Een groot aantal bladen levert content aan. Leraren en schoolleiders stellen zelf in waarover ze geïnformeerd willen worden op een door henzelf gekozen moment. Daarnaast vindt kennisdeling plaats, ook tussen verschillende scholen. Ook krijgen schoolleiders inzicht in het leesgedrag van leraren.

Speciale actie voor schoolleiders
Schoolleiders mogen tot aan de zomervakantie gratis gebruikmaken van het schoolleidersplatform van Educatiemaster. Met content speciaal op maat voor de schoolleider. Na deze periode neemt Educatiemaster contact op voor een speciale AVS-aanbieding, waarbij geïnteresseerde leden met 10 procent korting deel kunnen nemen aan het schoolleidersplatform in schooljaar 2016/2017. Ook mogen ze dan voor hun hele schoolteam Educatiemaster PO drie maanden gratis proberen. Daarna geldt een korting (10 procent) voor Educatiemaster PO. www.educatiemaster.nl/actieavs

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim