Gratis deelname Intermediair Beste Werkgeversonderzoek non-profit

Elk jaar wordt door Intermediair het Beste Werkgeversonderzoek gehouden onder uiteenlopende non-profitorganisaties. Ook dit jaar kunnen organisaties hier aan deelnemen. Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden en de deelnemende organisatie ontvangt een gratis benchmarkverslag. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft geen bemoeienis met het onderzoek, maar wijst onderwijsorganisaties graag op de mogelijkheid deel te nemen. Zeker, omdat aan dit onderzoek tot op heden weinig tot geen onderwijsorganisaties mee deden en deelname de mogelijkheid biedt de aantrekkelijkheid van u als werkgever te vergelijken met die van andere non-profit organisaties!
 
Het Intermediaironderzoek bestaat uit twee delen:
–        een arbeidsvoorwaardendeel;
–        een werkbelevingsdeel.
 
Voor een eventuele vermelding in het overzicht in het tijdschrift Intermediair met de Beste Werkgevers moeten deelnemende organisaties aan beide onderdelen deelnemen. Het arbeidsvoorwaardenonderzoek en het werkbelevingsonderzoek worden uitgevoerd door twee aparte, gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

Het werkbelevingsonderzoek non-profit wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau SatisAction. Het onderzoek bestaat uit een webenquête over werktevredenheid en de ervaren carrièremogelijkheden. Het vraagt (een gedeelte van) de medewerkers 10 minuten invultijd. De weblink naar de vragenlijst is eind april / begin mei beschikbaar. Het onderzoek loopt tot en met 13 juli. Belangstellenden kunnen dat kenbaar maken aan Nicole van Dartel (dartel@satisaction.nl of 06-57564019). Zij kan ook nadere informatie en uitleg verstrekken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.