Goede waardering voor Arbo-congres

De Redactieraad van de Arbocatalogus PO heeft op 24 januari 2018 haar congres gehouden in het Vergader- en Congrescentrum Domstad in Utrecht. De deelnemers hebben het congres gewaardeerd met het cijfer 7,8.
 
Aan het congres hebben ongeveer 150 preventiemedewerkers, directeuren en andere medewerkers uit het primair onderwijs deelgenomen. Het congres was op de praktijk gericht. Deelnemers hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops, te weten:
– de rol van de inspectie SZW;
– zorgplicht en aansprakelijkheid van medewerkers in het onderwijs;
– medisch handelen in de school;
– omgaan met agressie en geweld van ouders;
– de rol van de bedrijfsarts op het gebied van preventie;
– arbobudget: Zó regel je dat!;
– de rol van de preventiemedewerker in 2018.

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.