Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stuurde onlangs het rapport van de Taksforce Museumeducatie 2015 naar de Tweede Kamer. Hierin staan meer dan zestig goede voorbeelden van samenwerking tussen scholen en musea in het primair onderwijs. Veel van de aanbevelingen van de Taskforce sluiten aan bij de ambities van Bussemaker voor de toekomst van het cultuuronderwijs.

Een van de aanbevelingen gaat over het gebruik van goede voorbeelden en over het betrekken van de scholen bij het opstellen van educatieve programma’s door musea. Bussemaker ondersteunt de oproep aan musea om bij hun educatieve programma’s te vertrekken vanuit de eisen van het curriculum en de wensen van de scholen. Twee andere aanbevelingen betreffen het vergroten van de kennis en kunde over cultuureducatie op basisscholen en het versterken van de positie van de Interne Cultuur Coördinator (ICC). Een laatste aanbeveling gaat over het versterken van stimulerend toezicht door cultuuronderwijs een prominentere plaats te geven in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Om het cultuuronderwijs verder te versterken geeft de minister het programma Cultuureducatie met Kwaliteit een vervolg in de periode 2017-2020.

In de museumbrief ‘Samen werken, samen sterker’ heeft minister Bussemaker de Museumvereniging opdracht gegeven voor de uitwerking van een prijs van 50.000 euro voor het beste samenwerkingsproject tussen basisscholen en musea. De Museumvereniging heeft middels de Taskforce Museumeducatie uitwerking gegeven aan deze opdracht. Winnaar van de prijs was het Kröller Müller Museum voor het programma Elke dag kunst.

Links

Gerelateerd nieuws