Op 14 november 2005 hebben de onderwijsorganisaties en minister Van der Hoeven de intentieverklaring schoolouderbetrokkenheid getekend. Doel daarvan is scholen te helpen bij het versterken van de ouderbetrokkenheid op school. De landelijke werkgroep ouderbetrokkenheid heeft als taak deze intentieverklaring te vertalen in concrete activiteiten. Eén van die activiteiten is het samenstellen van een databank met good practices: goede voorbeelden op het gebied van ouderbetrokkenheid. De landelijke werkgroep roept iedere leerkracht, ouderraad, MR of bestuur op daarbij te helpen door voorbeelden toe te sturen. Deze mogen gericht zijn op het individuele kind, op groepen, op de hele school of op de thuissituatie.

Mail uw goede voorbeelden naar jsennef@voo.nl of schrijf naar Postbus 60182, 1320 AE Almere, t.a.v. mevr. J. Sennef. Vermeld bij de beschrijving dat het gaat om de landelijke werkgroep ouderbetrokkenheid en uiteraard ook uw schoolnaam en telefoonnummer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws