Goede raad is duur

We hebben nog een kabinet, tenminste dat hoop ik, want als u dit leest zijn er al weer tien dagen voorbij gegaan sinds Balkenende één woordje in een eerdere verklaring moest veranderen. En je weet het maar nooit. Een kabinetscrisis in deze tijd zou ook politiek volstrekt onverantwoord zijn. Daarvoor zijn de problemen te groot. Terwijl de politici elkaar vliegen probeerden af te vangen, zaten ambtenaren bijeen om de grootste bezuinigingsoperatie bij de overheid voor te bereiden. Alle sectoren worden immers aangeslagen voor een bezuiniging van 20 procent.

Onderwijs is daar niet van uitgesloten, al gelooft vriend en vijand dat deze post redelijkerwijs zal worden ontzien. Maar wat is redelijkerwijs? Als we denken dat de bezuiniging op bestuur en management (ongeveer 1 procent van de lumpsum) al zoveel commotie oproept, wat dan als we 8 of 10 procent voor de kiezen krijgen? Als in andere sectoren tot 20 procent wordt bezuinigd, verliezen we met acties al snel de sympathie van burgers en politici. Als uw belangenbehartiger zullen we natuurlijk alles op alles zetten om een adequaat bekostigingsniveau overeind te houden, maar het getuigt niet van realiteitszin als we denken volledig de dans te kunnen ontspringen.

De sector primair onderwijs zal dus nu al moeten nadenken over wat het antwoord zal zijn. Als besturen in het po gemiddeld 10 procent van de lumpsum sparen en dit niet goed onderbouwen, worden onze argumenten in Den Haag van tafel geveegd, terecht of niet terecht. En zijn we bereid om de doelmatigheid en de effectiviteit van ons werk te vergroten? Kan de samenwerking tussen de sectoren winst opleveren – denk daarbij aan een intensieve samenwerking tussen po en vo – waardoor leerlingen sneller kunnen doorstromen? Kan er door een effectievere en vernieuwde organisatie-inrichting worden bespaard, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat? Ervaringen met opstartende innovaties als de Sterrenschool kunnen ons daarbij helpen. Het is tijd om in onze sector de koppen bij elkaar te steken, samen met ouders, leerkrachten, schoolleiders en besturen. Een belangrijke rol voor de PO-Raad lijkt me, samen met de AVS en de overige organisaties. Wie durft de uitdaging aan?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.